MİRAÇ GECESİ

http://img34.imageshack.us/img34/5255/besm8dg4vt6.gif

Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir.

Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulûllah (Sallallahu Aleyhi ve Selem)’ın şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür.

Miraç mucizesi Kur’ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kur’ân- ı Kerimde şöyle anlatılır:

O yüceler yücesi Allah ki, rububiyet ve ulûhiyetine işaret eden ayetlerin-den bir kısmını kendisine göstermek üzere bir gece kulunu Mekke’deki Mescidi Haram’dan alıp,   bereketlerle kuşattığı Peygamberler diyarı Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürdü. Böylece, bugüne kadar elden ele taşınan tevhid sancağını devralan Son Peygamber, yeryüzünde kendisini bekleyen çetin mücâdeleye hazırlanmak üzere, Rabb’inin huzurunda muhteşem mucizelere şahit oldu ve tüm insanlığı aydınlatacak mesajlarla yeniden aramıza döndü.

Hiç kuşkusuz O, her şeyi işiten, her şeyi gören mutlak kudret sahibidir. (İsra Suresi:17/1)

Miraç’ın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın bütün tabakalarından geçip tâ İlâhi huzura varmasıdır. Bu safhayı da, Cenab-ı Hakk (Celle Celalüh) Kur’an-ı Keriminde bizlere şöyle anlatmaktadır:

“Ufkun en uç noktasında görünerek ve sonra yaklaşarak geldi, aralarında iki yay mesafesi kalıncaya kadar, hatta daha da yakınına kadar. Böylece Allah, kuluna vahyedilmesini uygun gördüğü şeyleri vahyetmiş oldu. Kulunun kalbi, gördüğünü yalanlamadı. Öyleyse siz, ne gördüğü konusunda, O’nunla tartışmaya mı giriyorsunuz? O’nu bir kere daha görmüştü; Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında ki, Cennetü’l-Me’va O’nun yanındadır. O gördüğü zaman, Sidre’yi bürüyordu, bürümekte olan. Dikkat edin! O peygamberin gözü ne kaydı, ne de başka yöne çevrildi. Ve O gerçekten de Rabbinin, en muhteşem apaçık alametlerini gördü.” (Necm Suresi, 7-18.)

 

Bu duygu ve düşüncelerle birlikte; Müşerref olduğumuz Miraç gecenizi en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Âlem-i İslam’ın birlik ve beraberlik içerisinde olması temennisiyle…,  Cenab-ı Allah’tan iki cihan saadetleri niyaz ediyorum.

 

03.05.2016

Hayrettin OKUR

Yazarın Diğer Yazıları