İslamiyat Kategori
DİN
Din, akıllı insanlara, kendi arzu ve istekleriyle dünya ve ahiret mutluluklarını kazandıracak her türlü hayırlara götüren ilahi kanunlardır.

“Her türlü hayırlar” sözü, şüphesiz kapsamlı bir sözdür.Bununla kastettiğimiz, insanın, yaratıcısı Allah (cc.) ile olan ilişkileri ile beraber, içinde yaşadığı toplumdaki insanlar, hayvanlar ve eşyalar ile olan ilişkileridir  de. Çünkü, bazılarının yanlış anladığı gibi din, sadece Allah’a iman ve ibadet etme, ahlakı güzelleştirme değil, aynı zamanda toplumun idari, hukuki,iktisadi, ticari, eğitim ve ahlak gibi her türlü iş ve ilişkilerini kendi içinde uyumlu bir şekilde düzenleyen kapsamlı bir ilahi kanunlar bütünüdür. 

Bir başka deyişle din,Yaratan’la ilişkileri düzenlediği kadar, yaratılan insan, hayvan ve eşya ile olan ilişkileri de düzenleyen, hayat içinde  onlara yön veren kurallar bütünüdür.Bu anlamda din, bir yaşama biçimidir.Bir nizam, bir sistemdir.

Bu bakımdan İslam Dini, bütün peygamberlerin Allah’tan alıp insanlara tebliğ ettiği, nihayet son peygamber olan Hz. Muhammed (SAV.) in vahiy yoluyla Allah’tan alarak insanlara sunduğu iman, ibadet, hukuk, ahlak gibi kalbî, zihnî ve amelî esasları, kuralları içeren ilahi kanunlar toplamıdır. 

Peygamberimizin bizzat uygulayarak sunduğu bu din, zamanla Müslüman toplumlarca yaşatılmış, hatta insanlığın zihni ve ameli birikimlerinden de yararlanarak geliştirilmiş, insan, devlet ve toplum gibi temel konularda kendine özgü düşünce, ilke ve anlayış oluşturmuş bir dinin, bir dünya görüşünün, tarihi bir birikimin, kültür ve medeniyetin adı olmuştur.

Şüphesiz burada kastedilen “Hak Din”dir. Yoksa dinler, tanrı anlayışları, sosyolojik, tarih, coğrafya vb. açılardan dinler tarihi bilimi bazında değişik tasniflere tabi tutulmuşlardır. Ancak Kur’an, dinleri “Hak” ve “Batıl” diye ikiye ayırır. Batıl dinler, bütün çeşitleri ile tek bir dindir ve hak din karşısında küfrü ve inkarı temsil ederler. Kur’an’ın kesin ifadesine göre Allah katında geçerli tek din İslam’dır ve her kim İslam’dan başka bir din, bir yaşama biçimi benimser ve yaşarsa, Allah tarafından o, asla kabul olunmayacaktır.