İslamiyat Kategori
Hayız Nifas
KADINLARA MAHSUS HALLER

1-Aybaşı (hayz) hali
2-Lohusalık(nifas) hali
3-Özür kanı(istihaze hali)  

KADINLARA MAHSUS HALLER

Kadınlara mahsus bazı haller vardır ki, bunların bilinmesi gerekir. Bunlar; hayız, nifas ve istihaze halleridir. 

1-Aybaşı (hayz)  Hali

Kadınların, aybaşı hallerine çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü temizliği gerektiren bazı ibadetlerin geçerli olmasında, boşanmada, iddet ve nafaka gibi  konuların tesbitinde bu durum önemlidir. 
Kadın aybaşı görmeye yaklaşık dokuz yaşlarında başlar, yaklaşık elli beş yaşına kadar devam eder. Âdet gören kız, artık  ergin kabul edilir ki, namaz, oruç hac gibi  bütün şer’î emir ve yasaklara  muhatap olur. 
Âdet kanının (rahimden gelen kan)  en kısa süresi üç, en uzun süresi ise on gündür. Üç günden azı, on günden fazlası özür kanı sayılır. Kanın hayız süresince sürekli akması şart değildir, ara sıra kesilebilir. İki âdet arasındaki temizlik süresine “tuhr” denir. Bunun süresi, on beş günden az olamaz, fakat bundan fazla olabilir. 
Bazı kadınların âdeti düzenlidir. Kaç gün âdet gördüğü bellidir. Böyle bir kadın, hastalığı sebebi ile ayrıca özür kanı görmeye başlasa, âdeti mesela altı günse, fazlası özür kanı sayılır. 
Bazı kadıların da âdeti düzensiz olabilir. Düzensizlik devamlı oluyorsa ve gün tesbitinde güçlük bulunuyorsa ve hastalık kanı sebebiyle on günden fazla kan görme devam ediyorsa, hayız müddeti on gün sayılır. Düzensizlik, on günü aşmıyorsa, mesela önceleri beş gün iken, daha sonraları yedi güne çıkmışsa, hepsi de hayız kanı sayılır. 

2-Lohasalık (nifas)  Hali: 

Nifas, doğumun arkasından gelen kan demektir. Lohusalığın en kısa süresi için bir sınır yoktur, bir gün bile olabilir. Lohusalığın en uzun süresi ise kırk gündür. Bundan fazlası özür kanı sayılır. 
Hayız ve lohusalık kanı kesildikten sonra gusletmek farz olur. Kadın, aybaşı olmakla erginlik çağına girmiş ve şer’an mükellef olur. 
Aybaşı ve lohusalık sebebiyle kadınlara namaz kılmak, oruç tutmak, Ka’beyi tavaf etmek, Kur’an’a el sürmek, Kur’an okumak, camiye girmek ve cinsel ilişkide bulunmak caiz değildir. 

3-Özür Kanı (istihaze hali): 

Rahimden, aybaşı ve lohusalık kanı dışında gelen kana istihaze(özür) denir. 
İstihaze kanı, dinmeyen burun kanaması veya bir yaradan akan kan gibidir. Bununla yalnız abdest bozulur. Devamlı olursa “özür sahibi”sayılır. Yani özürlü sayılanların hükmüne tabi olur.